(گروه كوهنوردی آريوبرزن بهبهان)
گسترش وترويج كوهنوروي به عنوان فعاليتي ورزشي تفريحي 
لینک های مفید

گزارش صعود شبانه به قله برف کرمو و پیمایش خط الراس شرقی دنا و صعود به قله کل خرمن و خروج از دره زیبای نول

 

از طرف سرپرست برنامه آقای باستانی اعلام برنامه شد،صعود شبانه به قله برف کرمو و حرکت درخط الراس شرقی دنا وصعود به قله کل خرمن وخروج از دره نول .

 برنامه کمی سنگین و نیاز به آمادگی قبلی داشت . پنج نفر از دوستان، مصمم به  انجام برنامه شدند و آمادگی خود را به سرپرست برنامه اعلام کردند .

قرار ما بعد از ظهر روز 31 مرداد 92 معین شده بود . راس ساعت 30/13 دقیقه از بهبهان حرکت کرده وساعت 18 به خانه کوه سیسخت رسیدیم وپس از پارک کردن ماشین و تعویض لباس با یک دستگاه مزدا دو کابین اجاره ای به گردنه بیژن رفتیم وساعت 19 صعود آغاز گردید. هوا هنوز روشن بود وتا غروب آفتاب یک ساعتی باقی مانده بود .صعود بنا به توصیه سرپرست با گامهای کوتا ه وبا کمی مکث آغاز شده بود دقایق اولیه را با همین شیوه ادامه دادیم و پس از 15 دقیقه پیمایش، گامها بلندتر وبه سرعتمان نیز افزوده شد .

 آفتاب نفس های آخرش را میکشید، ودر هفتی دوکوه حوض دال و قلم حرکتی رو به پایین داشت و لحظاتی بعد سیاهی کاملا بر روشنایی روز غالب شد .ولی دقایقی بیش این پیروزی بطول نینجامید واین بار قرص کامل ماه بود که روشنایی بخش تیرگیها شده بود ونور سیم گونش را جایگزین سیاهی ها وتیرگیها  می کرد.و زمین وساکنانش در کشاکش این جدال دائمی همچنان گرم کارهای خویش بودند .

(درحال صعود از قله برف کرمو)

بر فراز قله برف کرمو

 3ساعت کافی بود تا گروه ما به پای قله برف کرمو برسد پایین قله هوا متعادل و از سرما خبری نبود .ولی احتمال میدادیم بالای قله اوضاع متفاوت باشد لذا پس از استراحتی کوتاه با برداشتن لباس گرم ودستکش آماده صعود به قله شدیم،کوله ها را در جایی مشخص جهت در امان بودن از دستبرد حیوانات وحشی به هم گره زدیم وبا فرمان سرپرست گروه حرکت آغاز شد.

گامها ی استوار وکوتاه، دستوربرنامه بود ،تنفس میبایست حالت طبیعی داشته باشد وضربان قلب افزایش غیر متعارف نداشته باشد .وچندین توصیه کارساز دیگر که از تجربیات ارزشمندسرپرست گروه حکایت میکرد .یک ساعت تمام تا رسیدن به بلندای قله 4100 متری برف کرمو زمان صرف شد.همانگونه که انتظارش میرفت وما نیز پیش بینی کرده بودیم برودت هوا بالای قله بسیار زیاد بود وما خوشحال از اینکه پوشش کافی با خود داشتیم پس از گرفتن چند عکس در نور ماه ساعت 10/ 23 دقیقه سریعا مسیر فرود را طی کرده و در ساعت 12 نیمه شب به پای کوله هامان رسیدیم.وپس از برپایی چادر و صرف شامی مختصر در سکوت کوهستان به بستر خواب رفتیم .صدای خرناس دوستان سریعا بلند شده وبگوش می رسید ، اسب خیال سرکش من اما هنوز در تکاپو وگشت وگذار بود.و آینده ای را تصور میکرد که بواسطه کهولت یا شاید بیماری آرزوی یک لحظه بودن در این ارتفاع راطلب می کرد. والآن آن یک لحظه است وباید از آن هرچه بیشتر لذت ببرم . وهمین لحظات سریع الگذراست که بخش عمده ای از  خاطرات شیرین عمر ما را تشکیل می دهند.و پلکهایم اما آرام آرام سنگین وسنگین تر میشد.

(صبح در حال جمع کردن چادر)

با اعلان ساعت 45/6 دقیقه بامداد همه دوستان بیدار شده وپس از نوشیدن یک لیوان چای کوله ها را بسته و آماده  حرکت شدیم.

 

ساعت 30/7 دقیقه حرکت به جانب شرق وقله نمک آغاز شد . صبحی دلنشین از اولین روز شهریور 92 نوید رقم خوردن خاطره ای بیاد ماندنی را میداد.روزی که میتوانست از بهترین خاطرات عمرمان باشد ،دوستانی صمیمی ویک رنگ هوایی پاک وزلال وطبیعت کوهستانی  دنا وصدای کبک وتزرو وتیهو.

دو مسیر روبرویمان بود یکی از دره ای می گذشت که دارای چشمه ای بود ومی بایست ارتفاع را کاهش داده تا به آن دسترسی یابی  ومجددا از سینه کشی صعود کنی، ودیگری تراورس کردن مسیر وادامه حرکت بطرف خط الراس تا زیر قله نمک . وما به علت داشتن ذخیره کافی آب مسیر دوم را برگزیدیم . یک ساعتی از شروع حرکت گذشته بود که دوست گرانقدر وهمنورد با احساس ما جناب آقای دکترروانبخش با مشاهده همزمان ماه وخورشید  در آسمان مطلبی را بیان نمودند که بهترمیدانم با نگارش شیوای خودشان در گزارش ذکر شود :

 

دکتر روانبخش:ساعت حدود هشت صبح که یک ساعتی از چادر شب مانی در پایین قله برف کرمو فاصله گرفته بودیم در حینی که کوله ها را زمین گذاشته و هر یک از دوستان به نوعی خود را مشغول نگاه به کوهها ودشتهای اطراف میکردندخوردن تنقلات وآب را به سایر دوستان تعارف که نه بلکه به اجبار تحمیل میکردیم.این محل که زیر قله نمک از قلل دنا می باشد هنوز طراوت وزیبایی خود را برای کوهنوردان نگه داشته بود.دوستان با دیدن مناظر اطراف وگروه کوهنوردی که در قسمت پایین دره شبمانی داشته بود سعی میکردند که به دوستان نشان دهند و همان احساس لذت وشعف را به دیگران منتقل کنند.جو، کاملا صمیمی و دوست داشتنی بود .

با طلوع خورشید نسیم صبگاهی و سرمای شب گذشته هنوز توان و حضور خود را در منطقه داشت . سبزه هایی که در اثر گذشت فصل تابستان به زردی گرائیده بودند طراوت وزیبایی چشم نواز خود را به منطقه جلوه می بخشید

قله کوه نمک متفکرانه تصمیم داشت که قسمتی از سرگذشت خود را به زبان آورد که مجددا سکوت اختیار کرد،شاید ما قدرت درک زبان  اورا نداشتیم ولی نگاهش روشن وزلال بود .فریاد وُرد(جایگاه مسکونی  فصلی دامداران )متروک و از سکنه خالی دلالت بر رونق گذشته خود وگله مند از مهمانان خود بود .

خورشید داشت کم کم گرمای خود را به زمین تحمیل که باعث فراموشی سرمای شب گذشته از کوه و دشت کند ،که به همان ارتفاع که خورشید تا کوه در شرق داشت ، ماه در قسمت غرب حاضر به غیبت و ترک آسمان نبود و هر دو ، خورشید وماه همزمان از شرق وغرب به یک فاصله مساوی از زمین بدون مزد ومنت نور میتاباندند تا شاید بتوانند این سرزمین اهورایی را از تاریکی و سرما نجات دهند......و بعد با یک سکوت نفسگیر و عمیق پی گیر مقصد بعدی یعنی قله کوه کل خرمن شدیم.

 

آری طبع لطیف وقلم  شیوای دکتر همیشه زیبایی بخش گزارش ها ی سفر های مشترکمان بوده وازهمین جا از ایشان نهایت تشکر وقدر دانی را داریم .

ساعت 30/10 دقیقه بود که به پای قله نمک رسیدیم واز آنجا تا نوک قله حداکثر نیم ساعت راه بود ولی برای صعود به نمک از قبل برنامه ای ریخته نشده بود زیرا با برنامه ریزی که شده بود احتمال کم بود زمان وجود داشت لذا هر چند بعضی از دوستان تمایل به صعود ازنمک را نیز داشتند ولی در تصمیمی جمعی قرار شد دقیقا طبق برنامه از پیش تعین شده عمل شود.

(بطرف کوه نمک)


(بر فرازقله کل خرمن)


اعضاء گروه پس از عبور از شیب ها ودره ها و سنگ ها وصخره ها بعد از 3 ساعت دیگر پیمایش بلاخره در ساعت 30/13 دقیقه به پای قله کل خرمن رسیدند وپس از استراحتی کوتا ه ونهادن کوله ها در پایین قله مسیر ریزشی وزیگزاگی قله کل خرمن رابه ارتفاع 4190 متر تا نوک قله در 45 دقیقه صعود کردند .

(نمای روستاهای پادنا از بلندای کل خرمن )


 از بلندای قله کل خرمن مناطق زیبا ودیدنی پادنا روستای نقل و در دوردست تر روستای شهید واز جنوب غربی دریاچه  زیبای کوه گل واز شرق قله سرافراز پازن پیر که با قامتی استوار نظاره گرکل منطقه بود بخوبی نمایان بود. پس از گرفتن چند عکس سریعا مسیر برگشت را در کمتراز 35 دقیقه طی کرده وبا برداشتن کوله ها از جانب شمال به طرف ورودی دره نول حرکت کردیم. گرما و خستگی  بر اثرحرکت مدام ومسیر سنگلاخی و کمبود آب باعث شده بود آثار خستگی در چهره ها  به وضوع نمایان شود ولی تا رودخانه نول که از بالا کاملا پیدا بودهنوز  راه زیادی بود ومی بایست از دروازه نول ساعتها در شیبی تند ونفسگیرکه حد اقل 60 درجه شیب داشت با احتیاط کامل راه پیمود  تا به آن دسترسی پیدا کرد .


(رودخانه زیبای نول)

بلاخره در ساعت 18به رود خانه نول رسیدیم و لختی استراحت و گزاردن پاهای بشدت خسته درآب سرد آن و زدن آب به سروصورت حال وهوای تازه ای به جمع خسته ما بخشید. 45 دقیقه بعد درمسیررود خانه ای که به طرف چشمه میشی در جریان بود حرکت  آغازکردیم دره نول بسیار زیبا و پوشیده از گلهای فراوان زرد وبنفش وعطر پونه وگیاهان معطر است که قطعا در فصل بهاراین زیبایی دو چندان می شود.  پس از طی مسافتی به دوراهی رسیدیم که به بره باز معروف بود  واز آنجا نیز مسیری  بود جهت صعود به نول جنوبی وپس از آن نول شمالی . که آقای باستانی یاد آور شدند.مسیررود خانه را ادامه دادیم و پس از پیمایش 45/2 ساعت دیگردر ساعت 30/21 دقیقه  به محل قرا مان با راننده مزدا دوکابین که نرسیده به چشمه میشی  حوالی محیط بانی بود رسیدیم و در ساعت 10/22 دقیقه به خانه کوه رسیدیم و پس از ساعتی استراحت به طرف بهبهان حرکت کرده وساعت 30/3 بامداد به بهبهان رسیدیم .

 

 نقشه مسیر عبور و منطقه (گوگل ارت )

  

افراد شرکت کننده در برنامه  :

 

1-آقای منصورباستانی

2-آقای دکترروانبخش

3-اقای حمیدمحسنی

4-آقای خیرالله پژمانفر

5-آقای جمشید صناعی                                                                                                                                         نویسنده  گزارش                                                                                                    جمشید صناعی 

                                                    6 /6 /92

[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 0:49 ] [ جمشید صناعی ]

.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

bgcolor:blue